Strona główna O spółdzielni Akty prawne Organy Aktualności Informacje Telefony Przetargi Inwestycje Lokale użytkowe Kultura Telewizja Górczewska Mapka

UchwałyUchwały Rady Nadzorczej 2013

Uchwały Rady Nadzorczej nr 1-2/2013
Uchwała Rady Nadzorczej nr 65/2013
Uchwały Rady Nadzorczej nr 66/2013
Uchwały Rady Nadzorczej nr 67/2013
Uchwały Rady Nadzorczej nr 68/2013
Uchwały Rady Nadzorczej nr 69/2013 Plan remontów na rok 2013
Uchwały Rady Nadzorczej nr 70/2013

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2012

Uchwała Rady Nadzorczej 1-4/2012
Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2012
Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2012 - PLAN REMONTÓW NA ROK 2012
Uchwała Rady Nadzorczej nr 9-11/2012
Uchwała Rady Nadzorczej nr 12 i 13/2012 - Regulamin Gospodarki Finansowej
Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2012 - Plan Finansowy
Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2012 - Regulamin zamówień publicznych
Uchwała Rady Nadzorczej 16/2012 - Regulamin okreslajacy zasady przeprowadzania przetargow na lokale wolne w sensie prawnym
Uchwała Rady Nadzorczej 17-18/2012 - Regulamin konkursu na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych i eksploatacji
Uchwała Rady Nadzorczej 19-21/2012
Uchwała Rady Nadzorczej 25/2012 - Wykonanie planu za I pólrocze - cz. 1
Uchwała Rady Nadzorczej 25/2012 - Wykonanie planu za I pólrocze - cz. 2
Uchwała Rady Nadzorczej 25/2012 - Wykonanie planu za I pólrocze - cz. 3
Uchwała Rady Nadzorczej 25/2012 - Wykonanie planu za I pólrocze - cz. 4
Uchwała Rady Nadzorczej 26/2012 - Dofinansowanie platformy przyschodowej
Uchwała Rady Nadzorczej 27/2012 - Regulamin przetargów i zamówień
Uchwała Rady Nadzorczej 28/2012 - wybór Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji
Uchwały Rady Nadzorczej 29-31/2012
Uchwały Rady Nadzorczej 38-39/2012

 

Uchwały Zarządu 2012

Uchwała Zarządu nr 23/2012 dot. opłat za miejsca postojowe
Uchwała Zarządu nr 24/2012 dot. stawek opłat za wodę, c.o., itp.

 

Uchwały Rady Nadzorczej 2011

uchwaly Rady Nadzorczej nr 1-10/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 11-20/2011
uchwala Rady Nadzorczej nr 21- plan remontow na 2011/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 22-28/2011 - w tym regulaminy Komisji Rady Nadzorczej
uchwaly Rady Nadzorczej nr 29-31/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 32-33 - w tym plan remontów na 2011r./2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 34-35 - w tym struktura organizacyjna/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 36-50/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 51-55/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 56-61/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 62-66/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 67-69/2011
uchwala Rady Nadzorczej nr 70/2011 - w sprawie nie zatwierdzenia planu finansowego na 2011r.
ciag dalszy uchwaly Rady Nadzorczej nr 70/2011 - nt nie zatwierdzenia planu finansowego na 2011r.
uchwala Rady Nadzorczej nr 71/2011 - w sprawie nie zatwierdzenia przychodów i kosztow za I polrocz 2011r.
uchwaly Rady Nadzorczej nr 72-73/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 74-83/2011
uchwaly Rady Nadzorczej nr 85-89/2011 w tym regulamin konkursu na Prezesa Zarzadu
uchwala Rady Nadzorczej nr 90/2011 plan finansowy na 2011
uchwala Rady Nadzorczej nr 90/2011 plan finansowy na 2011 dot osiedli
uchwala Rady Nadzorczej nr 91/2011

Uchwały Rady Nadzorczej 2010

uchwaly Rady Nadzorczej nr 1-4/2010
Informacja nt. wprowadzenia od 1.04.2010r. zwiekszonych stawek dot. opłat za wieczyste uzytkowanie i podatku od nieruchomosci
uchwaly Rady Nadzorczej nr 5-9/2010 - uchwały 5 i 7 dot. opłat za wieczyste uzytkowanie i podatku od nieruchomosci uchwla nruchwala 8/2010 dot. planu remontow Osiedla nr 1 i 2
uchwaly Rady Nadzorczej nr 10-13/2010 - uchwala 12/2010 dot. planu remontow Osiedla nr 3
uchwaly Rady Nadzorczej nr 14-17/2010 - dot. opłat za miejsca postojowe, lokale użytkowe, parkingi społeczne oraz zamieszczenia pozycji dot. m. innymi internetu w planie finansoweym na 2010
uchwaly Rady Nadzorczej nr 18-22 tym plan finansowy na 2010
uchwala Rady Nadzorczej nr 27/2010 dot. oplat za miejsca postojowe na parkingach spolecznych
uchwaly Rady Nadzorczej nr 28-31/2010
uchwaly Rady Nadzorczej nr 31 A-41/2010 w tym korekta planu remontow
uchwaly Rady Nadzorczej nr 42-49/2010
uchwaly Rady Nadzorczej nr 50-53/2010

Organizacja pracy Rady Nadzorczej
Zarząd


informacja nt. podjetych przez Zarzad uchwalach w 2011r

informacja nt. podjetych przez Zarzad uchwalach w 2010r
informacja nt. podjetych przez Zarzad uchwalach w 2009r

Rady Osiedli


Informacja o posiedzeniach Rad Osiedli
Informacja nt. pracy Rady Osiedla nr 1
Informacja nt. pracy Rady Osiedla nr 2
Informacja nt. pracy Rady Osiedla nr 3
Informacja o dyzurach Rady Osiedla nr 1 i Rady Osiedla nr 2

Protokoły RO-1

Protokół nr 18/2013
Protokół nr 19/2013

Protokoły RO-2

Protokół nr 1/2013
Protokół nr 2/2013
Protokół nr 3/2013

Protokoły RO-3

Protokół nr 1/2013
Protokół nr 2/2013Komitety Nieruchomości
SM Górczewska


SM Górczewska


SM Górczewska


SM Górczewska


SM Górczewska

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górczewska"

01-318 Warszawa, ul. Doroszewskiego 4, tel. 022 664 69 72, fax. 022 665 84 59

e-mail: smg@sm-gorczewska.com.pl